વધુ વરસાદના કારણે ખેડૂતને થયેલા નુકસાન માટે ગુજરાત સરકારે 3700 કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું

ખરીફ મોસમમાં પડેલા અતિશય વરસાદને પરિણામે 37 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ખેડૂતોના પાકને થયેલું  નુકસાન ભરપાઈ કરી આપવા માટે ગુજરાત સરકારે રૂપિયા 3700 કરોડનું રાહત પૅકેજ આજે જાહેર કર્યું છે. મગફળી, … Read More

ગુજરાતના ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી, પાકવીમા અંગે સમસ્યા સર્જાઈ

પાકધિરાણ અને પાકવિમાને લઇને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની અસ્પષ્ટનીતિને કારણે ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી છે. એટલું જ નહીં, છેલ્લા કેટલાંક દિવસોથી આઇ પોર્ટલ જ બંધ હોવાથી ખેડૂતો ઓનલાઇન પ્રિમિયમ જ ભરી … Read More

ખેડૂતો માટે આનંદના સમાચાર, આવક બમણી કરવાની તૈયારીમાં છે મોદી સરકાર

કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતોની વિવિધ યોજનાઓના આધારે ડેટાબેઝ બનાવવાની તૈયારીમાં છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે, ખેડૂતો સાથે જોડાયેલી બધી યોજનાઓનું ડિજિટલીકરણ કરવામાં આવે, જેથી ખરીદ સંબંધી પૈસા તેમના ખાતમાં સીધા ટ્રાંસફર થઇ … Read More