ધોરણ 10 નું ઓનલાઇન પરિણામ કઈ રીતે જોશો? તમામ માહિતી જાણવા અહીં ક્લીક કરો

By | June 8, 2020

આવતી કાલે સવારે 8 વાગ્યે ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થવાનું છે. આ પરિણામ ઓનલાઇન બોર્ડની વેબસાઈટ પર જાહેર થશે. એવામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડનું પરિણામ ઓનલાઇન જોતા ફાવતું નથી હોતું. જો તમને પણ બોર્ડનું પરિણામ જોતા નથી ફાવતું તો અહીંયા છે લિંક.

લિંક પર જઈને તમારો સીટ નંબર નાખીને GO પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

બોર્ડનું પરિણામ જોવા માટેની લિંક :-

પરિણામ જોવા અહીં ક્લીક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *