હવે સુરત RTOમાં કારનું લાઇસન્સ લેવા રીક્ષા ચલાવવી પડશે, અહીંયા જાણો નવો નિયમ

By | June 18, 2020

પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરીમાં ત્રણ વ્હીલર અને ફોર વ્હીલરને એક જ કેટેગરીમાં રાખવાના કારણે હવેથી જે લોકો કારનું લાઇસન્સ લેવું છે તેઓ ઓટો રિક્ષા ફેરવીને પણ કારનું લાઇસન્સ મેળવી શકશે. મતલબ કે કાર ચલાવવાનું લાઇસન્સ પણ રિક્ષા પરીક્ષણમાંથી મળી શકે છે. હવે તમે રીક્ષા શીખો છો અને પરીક્ષણ આપો છો, તો પછી કાર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની પુષ્ટિ થશે. થ્રી વ્હીલર અને ફોર વ્હીલર ને એક સમાન ગણવાના કારણે આ મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે.

કોર્ટના આદેશ બાદ વાહન વર્તન કમિશનરે ઓટો રિક્ષા, છોટા હાથી, ટેમ્પો ના લાઇસન્સને કાર લાઇસન્સ કેટેગરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, મુસાફરોના વાહનો માટે અલગ બેજ આપવાની પ્રથા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આ પછી ઓટો રીક્ષા, ટેમ્પોનું લાઇસન્સ પણ કાર ની કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે.

આ સાથે એક પગલું આગળ રાખીને સોમવારે 15 જૂને નવા નિયમો સુરત આરટીઓમાં લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. કારનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે ઓટો રિક્ષા ટ્રેક પર ઓટો રિક્ષા ફેરવવી પડે છે. જો કે, આ બંને વચ્ચે મોટો તફાવત છે. એક મુસાફર છે જ્યારે બીજું અંગત વાહન છે.

આમ છતાં, બંનેમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટેની સમાન વ્યવસ્થાને કારણે મૂંઝવણ વધી છે. વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં ઓટો રીક્ષા લાઇસન્સ અને કાર લાઇસન્સ માટેની અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. હવેથી, કાર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે અરજી કરનારાઓને કાર અથવા રિક્ષા માંથી એક વાહન ચલાવવું પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *